Akupunktur

Akupunktur enligt kinesisk medicin är en gammal behandlingsmetod som hjälper till att skapa balans och jämvikt i kroppen. Med hjälp att tunna nålar som sätts på specifika punkter hjälper man kroppen att läka och även lindra symptom. Akupunkturen kan behandla akuta problem likaså utdragna och permanenta tillstånd. Användningsområde/behandlingar för Akupunktur kan exempelvis vara: 


  • Läka kroppen vid stress och utbrändhet
  • Muskel och ledsmärtor
  • Nackspärr
  • Lindra allergier
  • Sömnlöshet och trötthet
  • Reumatologiska sjukdomar
  • Infertilitet
  • PMS
  • Ischias
  • Behandling vid smärta